Garanti

Garanti

Garanti

 

 

Samson Trading yder 5 års produktgaranti på:

 

 

  • SolarVenti Standard og SolarVenti Kælder – dvs. ramme, bagplade, absorberfilt, dæklag, solcelle, ventilator, kontakt, væg- og tagsæt

 

  • SolarVenti Professional – dvs. ramme, bagplade, absorberfilt, dæklag og vægsæt

 

 

På regulatorer, styringer, øvrigt tilbehør samt reservedele ydes 2 års produktgaranti.

 

Den 5 årige produktgaranti har været gældende siden 1. april 2013. For produkter købt før denne dato var garantiperioden 2 år.

 

 

Produktgarantien betyder følgende:

 

Leveringstidspunkt.

Er der fejl eller mangler på produktet på leveringstidspunktet - f.eks. fabrikations- eller materialefejl kan du enten få produktet repareret, ombyttet eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

 

Det er derfor vigtigt at produktet kontrolleres for fejl eller mangler efter leveringstidspunktet og at Samson Trading straks informeres om evt. fejl eller mangler.

 

I garantiperioden.

Går produktet mod forventning i stykker i garantiperioden, skal produktet, efter aftale, sendes til Samson Trading for reparation. Udgifter til reservedele og reparation sker uden omkostninger for kunden. Samson Trading kan dog, efter aftale, vælge at komme ud til kunden for reparation.

 

Husk! Fakturaen fungerer som garantibevis, og en kopi skal indsendes sammen med henvendelsen.

 

Betingelser.

Garantien opfyldes medmindre fejlen skyldes betjeningsfejl, manglende vedligeholdelse, modifikationer, groft misbrug fra købers/brugers side, hærværk, stormskader andre udefra kommende årsager eller lignende.

 

Indleveres et produkt til en garantireparation og betingelserne for garantien ikke er opfyldt vil udgifterne til reparationen påføres kunden.

 

For SolarVenti Professional gælder at garantien bortfalder hvis produktet overdrages til 3. mand.

 

 

Samson Trading ApS

 

Torebyvej 23B

DK-4891 Toreby L

 

CVR nr. : 39 00 22 99

 

T: +45 7220 7012

 

E: mail@solarventicenter-oest.dk