Sådan fungerer en SolarVenti luftsolfanger

Sådan fungerer en SolarVenti luftsolfanger

Sådan fungerer en SolarVenti

 

1. Solens stråler sætter solfangeren i gang.

 

2. Frisk tør luft suges ind via den perforerede bagplade.

 

3. Ca. 35-200 m3 (alt efter model) tør, varm luft blæses ind i rummet pr. time. Temperaturen i den indblæste luft er ca. 15-40 °C

over udetemperaturen.

 

4. Fugtig luft drives ud af rummet gennem husets revner og sprækker eller evt. en indbygget ventil.

Mange års erfaring

 

SolarVenti har erfaring med snart +70.000 anlæg der kører ude i marken - både under de nordligste lande som Grønland og Lapland og i den anden ende Sydeuropa og Australien med skrappe solforhold.

 

Vi ved at vore anlæg holder. Og vi ved at de holder meget længe. Langt de fleste af de første anlæg vi producerede og monterede tilbage i 1986 kører stadig uden problemer.

 

SolarVenti's luftsolfangere anvender i dag alle det patent, der er opnået på konstruktionen. Konstruktionen giver SV Luftsolfanger Modeller en lang række fortrin hvad angår ydelse, driftssikkerhed og vedligeholdelse.

100 % driftssikker selvafkøling

 

Under normal drift vil luftsolfangeren gå igang lige så snart solen skinner. - Solens stråler vil danne elektricitet i solcellen, som så vil få ventilatoren til at køre. Ventilatoren vil trække frisk luft gennem bagpladen, og inde i luftsolfangerpanelet vil luften blive varmet op og blæst ind i huset.

 

På varme sommerdage, vil man ikke have behov for ekstra opvarmning. Her kan man slukke for anlægget, og takket være SolarVentis patenterede bagplade, er solfangeren i stand til at køle sig selv, så der ikke sker nogen overophedning. SolarVentis anlæg er de eneste på markedet, der kan klare sig med passiv køling også under ekstremt solrige klimaforhold. Andre modeller behøver en ekstra ventilator til det..

Om patentet og konstruktionen

 

SolarVenti’s patenterede teknik er – noget forenklet forklaret – en særlig indsugning af frisk luft i panelet gennem mange hundrede små huller på panelets bagside. Indsugningen på hele bagpladen danner en isolerende pude og en optimal indre cirkulation. Både under drift og når anlægget er slukket og skal holdes nede i temperatur gennem selvafkøling.

 

Det meget store filter, som inde i panelet er strakt ud over hele indersiden af SolarVenti's indsugnings-bagplade med de mange huller, betyder at anlæggene altid holdes rene og er uden vedligehold. Også på lang sigt.

SolarVenti i drift

SolarVenti slukket

Vedligeholdelsesfrit filter

 

Filtret i en SolarVenti er kæmpestort - det fylder hele bagpladens udstrækning. Filtret er på grund af sin konstruktion og placering vedligeholdelsesfrit ved normal brug.

 

Derved undgås problemer med lejlighedsvis svækket gennemstrømning og ydelse på anlægget på grund af manglende rengøring af filter.

Lille panel - med stor ydelse

 

Placeringen af solcellen inde i panelet betyder – sammen med blandt andet en optimeret indre luftgennemstrømning og en særligt udviklet og afstemt SV Kontrolpanel enhed til solcelledrift, at SolarVenti anlæggene har en særdeles høj ydelse pr. synlig arealenhed på solfangerpanelet.

 

Kort sagt: Mindre Luftsolfanger-paneler med en større effekt.

 

Indsugningen af luft gennem mange små huller på hele bagpladen giver en særlig isolerende ’pude’ som gør, at SolarVenti helt undgår at skulle isolere panelets bagplade. Derfor har vi uden tab af ydelse kunnet bringe panelernes tykkelse ned på 5,5 centimeter for modellerne SV3, SV7 og SV14 og en tykkelse på 7,5 centimeter for en SV30´er.

SV Kontrolpanel optimeret til solcelle

 

SolarVenti's egenudviklede SV Kontrolpanel enhed forbedrer solcellens driftseffekt yderligere med ca. 15-20% fordi SV Kontrolpanelen er specielt udviklet til 12 v solcelledrift.

 

Regulatorens lille computer sørger for hele tiden – i forhold til energien i den aktuelle solindstråling - at opretholde en optimal arbejdsspænding inde i den strømproducerende solcelle. Denne elektroniske regulering af måden solcellen arbejder på, giver en markant forbedring af ventilatorens og dermed anlæggets samlede driftsydelse.

Maksimalt udnyttet varme fra væg og tag

 

Da SolarVenti ’trækker vejret’ ind i filteret gennem de mange hundrede huller fordelt på hele panelets aluminiums bagplade, har indsugningen ingen ’støvsugereffekt’. Luften suges i stedet ganske stille over et stort område frem mod de små huller, og trækker derfor meget lidt støv med ind i panelet.

 

Den rolige luftstrøm frem mod panelets mange indsugningshuller har den heldige sidegevinst, at varme fra underliggende væg- og tagoverflade i maksimalt omfang trækkes med og udnyttes til en endnu højere ydelse inde i solpanelet.

Samson Trading ApS

 

Torebyvej 23B

DK-4891 Toreby L

 

CVR nr. : 39 00 22 99

 

T: +45 7220 7012

 

E: mail@solarventicenter-oest.dk