Kælder

Bekæmp FUGT og RADON i kælderen med solens energi

Problemet

 

Fugtig kælder

Et af de første tegn på fugt i kælderen er den dårlige lugt. Fugten vil hurtigt ødelægge de ting, man har liggende i kælderen, som f.eks. tekstiler, papkasser eller møbler. Dertil kommer, at en manglende regelmæssig udluftning vil medføre mug og sundhedsskadelig svamp. Som konsekvens heraf bliver kælderen ubrugelig.

 

For at kunne gøre rummene brugbare igen, skal de varmes op, affugtes mekanisk og udluftes regelmæssigt. Dette medfører normalt høje driftsudgifter.

 

Radon problemer

Radon er en radioaktiv gasart, som fra undergrunden kan trænge op i boligen. Forekommer radon i for høj en koncentration kan det være sundhedsskadeligt. Den anbefalede grænseværdi blev i 2009 sænket fra 200 Bq/m3 til 100 Bq/m3. Derfor er det vigtigt, at få nedbragt radonniveauet i dit hjem, hvis det overstiger de 100 Bq/m3.

 

Især i kælderen findes ofte et for højt radonniveau, hvilket for alvor bliver et problem, når man ønsker at bruge kælderen mere aktivt som opholdsrum, udvidet boligområde e.l.

 

 

 

SolarVentis kælderløsninger kan afhjælpe problemet med den radioaktive luftart, radon, uden driftsudgifter.

 

Nye målinger indsamlet af Realdania af radonniveauet i danske hjem viser, at koncentrationen af radon i indeluften overstiger Sundhedsstyrelsens anbefaling i over halvdelen af tilfældene.

 

I de lidt over 3.000 målinger, som Realdania indtil videre har tal fra, viser det sig, at Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdi for radon i indeluften på 100 Bq/m3 er overskredet i 53 procent af tilfældene. I 16 procent af målingerne viser koncentrationen af radon sig at være over 200 Bq/m3.

LØSNINGEN

 

Affugtning = opvarmning + ventilation

SolarVenti luftsolfangernes gode affugtningseffekt skyldes deres evne til at opvarme den indblæste luft samt deres høje luftydelse. I kombination med udsugningssættet gør det dem i stand til at ventilere hele kælderen og sikrer, at den fugtige luft ikke trænger op i resten af huset. Efter et par uger vil den kendte kælderlugt blive mindre, indtil den til sidst helt erstattes af et frisk og tørst indeklima.

 

Ventilation nedbringer radon

SolarVenti systemets ventilation er samtidig enorm velegnet til at nedbringe et for højt radonniveau, da kombinationen af indblæsning og udsugning skaber et afbalanceret lufttryk uden risiko for over- eller undertryk.

Luftcirkulation i kælderen med SolarVenti

 

Samson Trading ApS

 

Torebyvej 23B

DK-4891 Toreby L

 

CVR nr. : 39 00 22 99

 

T: +45 7220 7012

 

E: mail@solarventicenter-oest.dk